Visie

Elke leerder realiseer sy/haar volle potensiaal en is by skoolverlating gereed vir die volgende fase in sy/haar lewe.

Ons Missie

  • Die skool word op alle vlakke en terreine in terme van deeglik geformuleerde, geskrewe beleid bestuur.
  • Kwaliteit onderwys is die hoogste prioriteit en sal nie ingeboet word nie.
  • Slegs die beste onderwysers word aangestel.
  • Waar moontlik word onderwyser- en leerderdeelname aan aktiwiteite op alle vlakke en terreine gefasiliteer.
  • Maksimale gemeenskapsbetrokkenheid word nagestreef.
  • ‘n Gebalanseerde en gelukkige leerder te vorm wat ‘n positiewe bydrae tot die breë Suid-Afrikaanse gemeenskap sal lewer.
  • Om soos ons leuse te strewe om steeds hoër en beter te presteer.